لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی


مقدمه

معاینه کامل ساختار لگن زنان می‌تواند اطلاعات مهمی در رابطه با نازایی و اختلالات رایج زنان فراهم ‌آورد. گاهی این نوع مشکلات از طریق معاینات فیزیکی خارجی قابل تشخیص نیستند اما تشخیص آن با استفاده از لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی که امکان مشاهده مستقیم ارگان‌های داخل لگن را فراهم می‌آورند، ممکن خواهد بود. از طرفی روش‌های نامبرده به عنوان جزئی از درمان و تشخیص نازایی نیز مطرح می‌شوند.
لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی می‌توانند به صورت یک روش تشخیصی و یا جراحی مورد استفاده قرار گیرند. لاپاراسکوپی تشخیصی علاوه بر مشاهده داخل رحم امکان معاینه خارج رحم، لوله‌های فالوپ، تخمدان‌ها و نواحی داخلی لگن را نیز فراهم می‌کند.
در صورت مشاهده شرایط غیر معمول حین معاینه لاپاراسکوپی و یا هیستروسکوپی، اصلاح عارضه به صورت همزمان انجام می‌گیرد. این امر، نیاز به جراحی دوباره را برطرف خواهد کرد.

لاپاروسکوپی

  • لاپاروسکوپی تشخیصی
  • جراحی لاپاروسکوپی
  • مراقبت‌های بعد از عمل

هیستروسکوپی

  • هیستروسکوپی تشخیصی
  • جراحی هیستروسکوپی
  • مراقبت‌های بعد از عمل