دکتر آیرملو » پروژه‌های تحقیقاتی و تألیفات

پروژه‌های تحقیقاتی

  • بهبود سنجش میزان پرولاکتین در بیماران هیپرپرولاکتینمی، بیمارستان پارس
  • مقایسه دگزامتازون و بتامتازون در پیشگیری از عوارض زایمان زودرس، بیمارستان امام حسین
  • کولیت اولسراتیو، مرکز تحقیقات گوارش بیمارستان امام خمینی

تألیفات

  • ترجمه کتاب بیماری‌های زنان Novak و Berek
  • ترجمه کتاب پزشکی داخلی هریسون