دکتر آیرملو » سایر فعالیت‌ها

فعالیت‌های ورزشی

  • اسکی
  • اسکی روی آب
  • مربی شنا
  • غریق نجات
  • اسب سواری

زبان‌های مسلط

  • انگلیسی (متوسط)
  • عربی (متوسط)
  • ترکی (متوسط)
  • کردی (متوسط)